ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΚΙΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΙΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΕΙΩΣΗ

Κωδικός: 400-02