ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

RAL 9005 MAT

Κωδικός: 400-20003