ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ.ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Κωδικός: 200-37