ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ-ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

12V DC

Κωδικός: 200-33